Bag om

Forskere fra hele verden er meget interesseret i de fænomener, der opstår omkring Reconnective healing.

Videnskabsfolk har fundet ud af, at disse anderledes elektromagnetiske stråler/energier består af en hel vifte af forskellige frekvenser, de beskrives også som et nyt spektrum af lys og information, der ikke er set før på jorden.
Disse frekvenser har en forbavsende virkning på mennesker og de er direkte mærkbare.

Når man kommer i kontakt med frekvenserne, vil ens krop og psyke starte en forandringsproces. Vore celler 'spiller med' via resonans og medrivelse og mennesket starter sin healingsproces, en proces hen imod større balance i krop og sind.

Der er verden over rapporteret om,  hvordan psyken og sindet begynder at ændres, man tænker anderledes, man oplever sig som mere klarttænkende og mere positiv, man tiltrækker andre mennesker og omstændigheder. Synkroniciteten i ens liv stiger, og flere ting lykkes for en.
Rent fysisk sker der også ændringer, stive muskler/led kan igen bevæges smertefrit, 'kroniske' sygdomme virker ikke længere kroniske. Der er mange vidnesbyrd om øjeblikkelige healinger og om helbredelser af nogle af tidens mest frygtede sygdomme.

Det er skrevet og talt om forskningsresultaterne. Se evt. 'Vil du vide mere' på denne side, så kan du selv 'forske' videre i det. Her bl.a. er nogle udsnit af en artikel af Doug De Vito 'The science behind Reconnective Healing'.

Det er påvist at udøvere af ReconnectiveHealing har en målbar ændring af lys og andre elektromagnetiske frekvenser omkring deres krop.

Reconnective Healing udviser signifikante ændringer i hjernens aktivitet (via EEG scanninger) og hjerteaktivitet (via ECG scanninger) hos både udøver og modtager under en healingsession. Specielt påvirker udøverens ECG modtagerens EEG scanning.

 Et eksperiment målte den elektromagnetiske udstråling fra frivilliges hænder før og efter deltagelse i et Reconnective Healing seminar, og man så en dramatisk stigning i udstrålingen.

 Reconnective Healing frekvenserne er stærke og mærkbare. De kan sædvanligvis mærkes via fysiske fornemmelser og er blevet bevist eksisterende gennem dobbeltblind randomiserede studier.

Kirlian fotografier (og andre målemetoder) har givet billeder og underbygger eksistensen af disse specielle frekvenser.

 

Citater og inspiration

Eric Pearl: Den nye healingsenergi.
Udsnit fra afsnittet ' Healings sande beskaffenhed'.

Når de fleste mennesker tænker på 'healing', fokuserer de på forestillingen om en eller anden, der lider af en sygdom eller har en skade, og som får det 'bedre'. (...)

'At få det bedre' er en alt for begrænset definition af healing. (...)

Healing, sådan som vi ofte er tilbøjelige til at tænke på det, kan godt dreje sig om lindring af symptomer, sygdomme, skrøbeligheder og andre mærkbare hindringer for fuld funktionsdygtighed. Healing er også , at personens åndelige helhed genopbygges. Grundlæggende er healing dette: befrielse fra eller fjernelse af en blokering eller forstyrrelse, som har holdt os adskilt fra universets fuldkommenhed. Men healing drejer sig også om vores evolution og indbefatter den udviklingsmæssige omstrukturering af vores dna, og at vi reetablerer vores forbindelse med universet på et nyt plan. (side 151)

Vi har alle evnen til at bære denne nye healingfrekvens. Den er ikke en gave til nogle få udvalgte menneske (...) Den er en gave, der er knyttet til denne tid; den intelligens og visdom,vi behøver til vores vejledning, er allerede til stede. (side 153)

 

Gregg Braden - Den guddommelige MATRIX.

I kvantemulighedernes verden ser det ud til, at vi blev skabt for  at deltage i vores skabelse. Vi er skabt til at skabe. Fordi det ser ud til, at vi hænger sammen med hele universet på kvanteniveauet, betyder denne forbundethed i sidste ende, at de tilsyneladende små ændringer i vores liv kan få uhyre effekt i vores verden og endda videre ud i  universet. (side 129)

De ( tidligere omtalte forsøg) viste, at dna forandrer det stof, vores verden består af, og at følelser ændrer selve dna'et. De militære forsøg og de forsøg, Cleve Backster udførte, viste, at tid og afstand ikke er nogen begrænsning for denne effekt. det samlede resultat peger i retning af, at du og jeg råder over en indre kraft, der virker i en verden, hvor de begrænsninger, vi kender fra fysiskens love, ikke findes.( side 130)